MECADA MILITARY REAL ACTION TEAM

Výzbroj

Spigot

Legenda:

PTŘS=Protitanková Řízená Střela

PTK=Protitankový Komplet

Historie:

První přenosná PTŘS ve výzbroji sovětské armády byla 9M14 odpalovaná z PTK 9K11 Maljutka. Postupně vzniklo ještě několik modernizovaných typů. Předchozí typy sovětských PTŘS byli příliš velké pro přenášení lidskou obsluhou. Maljutka byla naváděna na cíl vizuálně řídicími povely přenášenými do rakety po drátu. Proces navádění nebyl automatizován a úspěšnost zásahu tak ležela čistě na schopnostech operátora.

Tento základní princip využívala i nová generace PTŘS odpalovaných z tubusového kontejneru se zdokonaleným poloautomatickým naváděním. 9M111 byla první z této řady PTŘS vyvinutých v 70. letech ve vývojovém centru KB Priborostrojenia Tula v SSSR. Hlavním konstruktérem byl I.J.Stečkin. Výroba byla zahájena v Kovrovských strojařských závodech v roce 1972. Spolu s odpalovacím/přenosným a naváděcím zařízením tvoří PTK 9K111 Fagot. Sovětská protitanková četa byla vyzbrojena 6 komplety. Jednotky vybavené staršími Maljutkami musely kromě kompletu nést ještě ruční pancéřovky RPG-7, protože ručně řízená Maljutka byla schopna zasáhnout cíl až od vzdálenosti 500m (na kratší vzdálenost bylo příliš obtížné sledovat cíl a raketu zároveň). Poloautomatické navádění Fagotu tuto vzdálenost zkrátilo na 70m.

9M111 byla postupně modernizována na verzi 9M111M, která má o 500m delší dolet a o 60 mm větší průraznost pancíře.

Dalším vývojovým článkem byla zvětšená raketa 9M113, která je součástí PTK 9K113 Konkurs s dosahem 4000 m. Všechny výše popsané PTŘS byli také instalovány na bojová vozidla pěchoty a stíhače tanků.

Později byla vyvinuta ještě zmenšená verze a to 9K115 Metis. Využívá stejnou technologii, ale je kompaktnější, rychleji se rozloží do palebné pozice a přenáší ho jediný voják. To je ovšem vykoupeno zmenšeným dosahem 1km.

Pozn. Jednotlivé PTK a jejich PTŘS prošly řadou modernizací a drobných vylepšení. Tento odstavec zmiňuje pouze některé základní tipy.

PTK 9K11 Maljutka (raketa s modernizovanou hlavicí) Odpálení PTK 9K111 Fagot PTK 9K115 Metis PTK Spigot B

Pozn. Dále je pro PT komplety Fagot kvůli lepší orientaci užito kódů NATO: Spigot A, Spigot B pro modernizovanou verzi, nebo souhrnně Spigot.

Takticko technické údaje:

PTK Spigot je určen k ničení obrněných cílů, pohybujících se max. rychlostí 60 km/hod. Komplet je přenášen 3 členou obsluhou. Velitel kompletu a současně operátor přenáší odpalovací a naváděcí zařízení, které se dá složit pro nošení na zádech. Další dva členové obsluhy nesou po dvou tubusových kontejnerech s PTŘS, rovněž uzpůsobené k nošení na zádech. Spigot A se skládá z přenosné/odpalovací konstrukce 9P56 na kterou se nasadí naváděcí zařízení 9S451. vnikne tím odpalovací komplet 9P135 na který se nasazuje protitanková řízená střela 9M111. U Spigotu B jsou některé součásti vylepšeny. Raketa je uložena a přenášena v hermeticky uzavřeném tubusovém kontejneru, z něhož je i odpalována. Dále k němu patří souprava náhradních součástek, kontrolní souprava a sada nářadí. Raketa Spigot A zasahuje cíl na vzdálenost od 70m do 2000m a proráží ocelový pancíř do hloubky 400mm, modernizovaná verze Spigot B má dosah od 75m do 2500m a průraznost 460mm. Netandemová kumulativní hlavice (kód NATO: HEAT) ovšem není účinná proti aktivnímu pancíři. Raketa je použitelná do nadmořské výšky 3000m. Na cíl je naváděna poloautomatickým optickým zařízením, kterým střelec sleduje cíl. Cíl tedy musí být opticky viditelný.Zaměřovací systém sám upravuje odchylku mezí záměrnou a dráhou rakety. Informace o korekci dráhy letu předává zaměřovací zařízení do rakety po drátu odvíjeném ze zadní části rakety. Tento systém je označován NATO kódem: SCALOS.