MECADA MILITARY REAL ACTION TEAM

Výstroj

Proč výstroj U.S.

Protože, MECADA nepatří mezi pravidelné jednotky IDF, nebylo třeba kopírovat výstroj izraelské armády, ale současně zde byl požadavek na určitou kompatibilitu.

Také velení nechtělo, aby jednotka působila jako partyzánská skupinka, což negativně ovlivňuje morálku. Náš židovský výstrojní program zvažoval především tyto faktory: cena, dostupnost, spektrum součástek a komfort. Vyhodnocení bylo provedeno na základě fyzických zkušeností a ne teoreticky. Ač se to někomu nemusí líbit (a taky nelíbilo), fakta mluví jednoznačně pro současnou výstroj U.S.army. Ovšem vzhledem k důrazu na schopnost improvizace jsme podle situace schopni a ochotni použít prakticky jakoukoliv výstroj, včetně civilních součástek.