MECADA MILITARY REAL ACTION TEAM

Historie

Fáze 1. "zrození Fénixe":

Většina našich současných členů zahájila svoji "vojenskou kariéru" samostatné průzkumné rotě 2.BZU Praha (Brigáda Zvláštního Určení), někteří z nich byli přímo jejími spoluzakladateli v roce 1997. Všichni takto interesovaní byli příslušníky "elitního" uskupení této jednotky, označovaného jako Elitní jednotka "Honicí psy" a dále plnili funkce ve svých domovských četách (2.četa Commandos, 3. četa Mosad, 4.četa Hunters a 5.četa Adlers).

Fáze 2. "čistka":

Na počátku roku 2002 byli někteří tito vojáci odveleni do zálohy (rozuměj vyhozeni). Tato suspendace byla provedena za jejich zády na poradě velení (jehož byli součástí) a to jako východisko dokumentu, vydaného velitelem útvaru. Jeden člen budoucího MECADA teamu zůstal v aktivní službě 2.BZU ve funkci velitele 5. čety a jeden využil nabídky zpětného částečného zařazení do služby.

Fáze 3. "MECADA":

Jádro příslušníků nově vznikající jednotky pocházelo z 3.čety MOSAD (tato jednotka byla během své aktivní služby, v rámci každoročního hodnocení 2.BZU, vyhodnocena vždy jako nejlepší). V duchu této tradice byla nová jednotka pojmenována MECADA podle oddělení zvláštních operací izraelského zpravodajského úřadu pro činnost v zahraničí-MOSAD. Jednotka s oficiálním označením MECADA TEAM byla založena v roce 2002. MECADA team se snaží simulovat činnost malé jednotky v týlu nepřítele s důrazem na techniky přežití. K simulaci boje užívá paintballové zbraně. Tuto koncepci jsme podle US vzoru nazvali Military Real Action Paintball.